tip / quiz

1. Jerónimo acusa Cavaco de «gerir silêncios» [TSF]

2. Iago (avvicinandosi molto ad Otello e sottovoce): Temete, signor, la gelosia! / È un'idra fosca, livida, cieca, / col suo veleno / sè stessa attosca, / vivida piaga le squarcia il seno. [Otello, 2º acto]

Com quantos (az)Iagos nos fará a vida cruzar?

Sem comentários: